You are here

Zwangerschap

Moederschapsbescherming

De zwangere werkneemster brengt de werkgever onmiddellijk op de hoogte van haar toestand. De werkgever geeft dit onmiddellijk door aan de arbeidsgeneesheer en neemt meteen maatregelen indien nodig. Vooraf dient elke werkgever een risicoanalyse uit te voeren volgens het boek X, Titel 5 van codex over het welzijn op het werk. Hij moet rekening houden met volgende risico's: zie lijst hieronder.

CESI

Kinkhoest

Kinkhoest is een acute infectie van de luchtwegen, die heel besmettelijk is en veroorzaakt wordt door de bacterie Bordetella pertussis. Het woord 'pertussis' betekent 'intense hoest', wat een aanduiding is voor het meest opmerkelijke symptoom van de ziekte. Er gaat vaak een kenmerkend gierend of piepend geluid ('kinken') bij het inademen mee gepaard. De benaming 'de hoest van 100 dagen' beschrijft dan weer op een adequate manier de klinische evolutie van de ziekte.

CESI