You are here

COVID-19

Steunmaatregelen voor dienstenchequewerknemers wegens de COVID-19-pandemie

De wet van 23 december 2021 betreffende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen wegens de COVID-19-pandemie legt specifieke maatregelen op aan werkgevers die dienstenchequewerknemers tewerkstellen.

Dutch
CESI

Aanbevolen of verplicht telewerk in het kader van de COVID-19-crisis

De collectieve arbeidsovereenkomst 149 betreffende de regeling van telewerk tijdens de COVID-19-crisis werd onder referentie 149/2 verlengd voor bepaalde tijd, van 1 januari 2022 tot 31 maart 2022.

Cao nr. 149/2 van 07.12.2021 Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis

Dutch
CESI

Wijziging van de tracing-procedures van CESI

De recentste maatregelen van de Interministeriële Conferentie van 10 januari brengen een wijziging van de tracing-procedures bij CESI met zich mee.

U vindt al deze wijzigingen op onze pagina “Het opsporen van positieve COVID-19-gevallen in bedrijven”.

 

 

Dutch
CESI

Nieuwe Covid-19 Tracing-tool om positieve contacten op te sporen

Om de follow-up van positieve gevallen vlotter te laten verlopen en te versnellen in de onderneming, stelt CESI in zijn MyCESI klantenruimte een tool ter beschikking voor contactopsporing.

Na de 4e Covid-golf zien bedrijven het aantal positieve gevallen sterk toenemen en de contactopsporing betekent een aanzienlijke administratieve overlast.

Volgens het KB van 5 januari 2021 dat de opdrachten van externe diensten definieert in het kader van de gezondheidscrisis, wil CESI u de meest doeltreffende ondersteuning bieden bij het opsporen van deze contacten.

Dutch
CESI

Covid-19: nieuwe prioriteiten bij onze opdrachten

Gezien de evolutie van covid-19 en als antwoord op de nieuwe prioriteiten inzake volksgezondheid, hebben de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk na overleg beslist hun opdrachten te herorganiseren om zich maximaal te kunnen toeleggen op de taken die hen gevraagd worden.

Dutch
CESI

Strijd tegen Covid-19 op het werk: update van de generieke gids - FOD Werkgelegenheid

Er is een nieuwe versie beschikbaar van de generieke gids van de FOD Werkgelegenheid, gepubliceerd op 30 september, om Covid-19 op het werk te bestrijden.

Deze update bevat de veranderingen in regelgeving die van toepassing zijn sinds 1 oktober.

Momenteel is het dragen van een mondmasker in professionele context niet meer verplicht. Het blijft echter sterk aanbevolen als de regels rond social distancing niet kunnen nageleefd worden.

De maatregelen voor rust- of eetruimten zijn ook gewijzigd.

Dutch
CESI

Covid Safe Ticket : aanpassing van de regels voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Vanaf 15 oktober geldt een nieuwe maatregel goedgekeurd door het Brussels Parlement die het Covid Safe Ticket oplegt voor bezoekers - ouder dan 16 jaar - aan verscheidene evenementen en instellingen in Brussel.
De medewerkers van uw onderneming moeten geen Covid Safe Ticket voorleggen om te kunnen werken. Ze worden beschouwd als deelnemers, maar ze dienen wel een mondmasker te dragen daar waar het CST verplicht is.

Wie is er nog vrijgesteld van een CST?

Dutch
CESI

Covid-19 vaccinatiegraad: sensibiliseer uw medewerkers

Wat is de Covid-19 vaccinatiegraad in uw onderneming?

Als gevolg van een besluit dat de Hoge Raad voor Preventie en bescherming op het werk nam in overleg met de Taskforce Vaccinatie, is vanaf nu een tool beschikbaar voor bedrijfsartsen om het percentage gevaccineerde personen in ondernemingen vast te stellen.

Wij zijn er klaar voor!

Dutch
CESI

Ventilatie, luchtzuivering... bijzonder actueel!

Er worden steeds meer versoepelingen doorgevoerd en velen onder u stellen zich vragen over de ventilatie van uw lokalen en of het zuiveringssysteem conform is voor uw activiteit.

Wij blijven trouw aan onze missie om in alle onafhankelijkheid preventie te bieden en willen u daarom geen specifiek toestel opleggen. De experts Veiligheid en Hygiëne op het werk van CESI delen u uiteraard wel hun kennis ter zake en bieden u een reeks updates omtrent vragen over de controle van de ventilatie en de luchtkwaliteit.

Dutch
CESI