OPLEIDINGEN

De brandbestrijdingsdienst (bbd) organiseren en opleiden

THEMA

Opleiding over brand, te gebruiken door de brandbestrijdingsdienst. Deze sessie beantwoordt aan het
voorschrift van bijlage 1 van de welzijnswet Boek III - Titel 3 (Brand op de arbeidsplaatsen) dat de
competenties en opleidingen van de leden van de brandbestrijdingsdienst definieert.

1. LEDEN VAN HET EERSTE INTERVENTIETEAM:

DOELSTELLINGEN

• De aard van een brand begrijpen en de manier waarop die zich verspreidt.
• Het nut van de procedures bij brand begrijpen.
• Correct reageren bij een waarschuwing en bij een alarm.
• De beschermingsmiddelen tegen brand correct identificeren en gebruiken.
• Elke beginnende brand veilig bestrijden.
• Snel en efficiënt een evacuatie leiden.
• Situaties die een brandrisico kunnen teweegbrengen herkennen en signaleren.

PROGRAMMA

• Duur: aanpasbaar in functie van de bedrijfsbehoeften.

De opleiding kan:

- Een basisopleiding of een bijscholing zijn.
- Theoretisch en/of praktisch.
- Op 3 mogelijke plekken: extern of in een mobiele unit binnen uw onderneming voor het praktische deel of in een brandschool.
- Met een aanpasbare duur: van 2u tot 1 dag.
- Gegeven voor 10 tot 12 personen (in functie van het type opleiding).

• Vereiste voorziening:

- Een lokaal aangepast aan het aantal deelnemers waar de lesgever een presentatie kan geven (beamer en projectiescherm vereist).
- Afhankelijk van het soort opleiding, een ruimte van 10m op 15m voor de mobiele eenheid.

METHODE

De inhoud van de opleiding voor leden van het eerste interventieteam bij brand is afhankelijk van de beschikbare tijd en de behoeften van de deelnemers.

De algemene punten zijn:

• Bellen naar de hulpdiensten.
• De branddriehoek.
• De verspreiding van brand.
• De verschillende brandklassen.
• De blusmiddelen en het blusmateriaal.
• De gevaren verbonden met de interventies.
• Het interventieprotocol.
• Oefening/rollenspel met nepvlammen en neprook.

DOELPUBLIEK

Werknemers aangeduid door de werkgever als leden van het eerste interventieteam.

PLAATS INTERVENTIE

In de onderneming zelf.
__________________________________________________________________

2. EVACUATOREN (OF EVACUATIESTEWARDS):

DOELSTELLINGEN

• De aard van een brand begrijpen en de manier waarop die zich verspreidt.
• Het nut van de procedures bij brand begrijpen.
• Correct reageren bij een waarschuwing en bij een alarm.
• Snel en efficiënt een evacuatie leiden.
• Situaties die een brandrisico kunnen teweegbrengen herkennen en signaleren.

PROGRAMMA

• Duur: aanpasbaar in functie van de bedrijfsbehoeften.

De opleiding kan:

- Een basisopleiding of een bijscholing zijn.
- Theoretisch en/of praktisch.
- Uitgevoerd in een mobiele unit of in een lokaal, voor het praktische deel, in uw onderneming.
- Met een duur van 2u tot ½ dag.
- Voor 10 tot 12 personen (afhankelijk van het type opleiding).

• Vereiste voorziening:

- Een lokaal aangepast aan het aantal deelnemers waar de lesgever een presentatie kan geven (beamer en projectiescherm vereist).
- Afhankelijk van het soort opleiding, een ruimte van 10m op 15m buitenaf voor een mobiele eenheid.

METHODE

De inhoud van de opleiding voor evacuatoren (evacuatiestewards) bij brand is afhankelijk van de beschikbare tijd en de behoeften van de deelnemers.

De belangrijkste punten zijn:

• De branddriehoek en de verspreiding van brand.
• De beschikbare blusmiddelen en blusmateriaal.
• De gevaren verbonden met de interventies.
• De brandsignalisatie en evacuatie.
• De begrippen bekendmaking, waarschuwing en alarm.
• Ongevallen die aanleiding geven tot een evacuatie.
• Het interventieprotocol bij een evacuatie.
• De evacuatietechniek voor een gezond en een gehandicapt persoon en de procedure van de veiligstelling.

• Oefening/rollenspel met nepvlammen en neprook in een lokaal.

DOELPUBLIEK

Werknemers aangeduid door de werkgever voor de functie van evacuator of lid van het eerste interventieteam.

PLAATS INTERVENTIE

In de onderneming zelf.

Aanvraag offerte
CESI