DIENSTEN

De machines in overeenstemming brengen met de CE-norm: begeleiding en advies

Veiligheid van de machines en preventie van risico’s bij het gebruik van de arbeidsmiddelen (machines, installaties, uitrusting en apparaten).

Doelstellingen

Uitvoeren van een inspectie op de conformiteit van de bestaande arbeidsmiddelen en opstellen van een verslag van indienststelling voor nieuwe of aangepaste arbeidsmiddelen.

Programma

  • Opstellen van een inventaris van de aanwezige arbeidsmiddelen.
  • Observatie van de arbeidsmiddelen tijdens hun gebruik door competente operatoren met analyse van de gebruikelijke werkmethodes.
  • Evaluatie van de arbeidsmiddelen aan de hand van een lijst met 19 minimale voorschriften zoals bepaald in de bijlage bij het KB betreffende het gebruik van de arbeidsmiddelen van 12/08/1993.
  • Opstelling van een verslag van indienststelling als advies aan de werkgever. Deze taak moet verplicht uitgevoerd worden in aanwezigheid van de interne preventieadviseur, een operationele verantwoordelijke en een competente operator.

Methode

Inspectie ter plaatse, observatie en analyse van de werkpost, conformiteitsonderzoek, opstelling van een verslag van indienststelling van het arbeidsmiddel, beschrijving van betrouwbare werkmethode voor de operatoren, advies aan de werkgever (aankoopdienst) met betrekking tot de bestelprocedure van
nieuwe arbeidsmiddelen.

Doelpubliek

Werkgever, hiërarchische lijn, interne preventiedienst, werknemers.

Interventieplaats

In het bedrijf zelf.

Aanvraag offerte
CESI