OPLEIDINGEN

Opleiding hiërarchische lijn (module top management)

De CESI opleiding geeft toelichting bij het wettelijk kader en de rol van de bedrijfsleiding in het preventie- en welzijnsbeleid op de werkvloer.

De opleidingsmodule van anderhalf tot twee uur wil het management sensibiliseren rond en vertrouwd maken met preventie en welzijn op het werk.

Onze preventieadviseur geeft toelichting bij de regelgeving inzake welzijn, de betrokken spelers, de taken en bevoegdheden van alle betrokkenen, de sancties, de arbeids-ongevallen en de procedures voor de aankoop van arbeidsmiddelen. Na de presentatie is er ruimte voor uitwisseling en kunnen er vragen worden gesteld.

 

Duur : 2 uren
Bestemd voor : het management, en het top management, werkgevers
   
   
   
Aanvraag offerte
CESI