OPLEIDINGEN

Preventie en welzijn: de rol van de werknemer

THEMA

Kennis en toepassing van de regels van preventie en welzijn op het werk voor de werknemers.

DOELSTELLINGEN

Opleiding en sensibilisering van de werknemers over hun verantwoordelijkheden en de «goede praktijken» in het kader van welzijn en preventie in de onderneming.

PROGRAMMA

  • Duur: ½ dag of 1 dag. Groepen van maximaal 15 personen.
  • Benodigde materialen: een lokaal dat is aangepast aan het aantal deelnemers en waar de lesgever een presentatie kan geven (aanwezigheid van beamer en projectiescherm zijn vereist).
  • Inhoud van de opleiding:

- Opfrissing van de reglementering in verband met welzijn op het werk.
- De risicoanalyse en de belangrijke preventieprincipes.
- Arbeidsmiddelen en de machines.
- Persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Veiligheidssignalisatie.
- Gevaarlijke chemische stoffen (en asbest).
- Valrisico's bij hoogtewerk.
- Risico's i.v.m. elektriciteit.
- Brand- en explosierisico's.
- Veiligheidsprocedures (verzegeling, vuurvergunning...).
De presentatie wordt gevolgde door een vraag- en antwoordsessie.

METHODE

Theoretische en interactieve opleiding met behulp van een PowerPointpresentatie.

DOELPUBLIEK

Werknemers.

INTERVENTIEPLAATS

In het bedrijf zelf of in de lokalen van CESI (interbedrijvenopleiding).

Aanvraag offerte
CESI