DIENSTEN

Terbeschikkingstelling van een ADR-veiligheidsadviseur

THEMA

Hulp en ondersteuning door een veiligheidsadviseur voor ADR (= De Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg).

DOELSTELLINGEN

Het K.B. van 05/07/2006 betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs bepaalt dat ondernemingen die gevaarlijke goederen over de weg vervoeren, laden, lossen en/of hanteren over een of meer veiligheidsadviseurs moeten beschikken.

Artikel 3 van het K.B. bepaalt op wie het K.B. van toepassing is:

  • Ondernemingen die gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren vervoeren.
  • Ondernemingen die de laad-, los-, vul- of verpakkingswerkzaamheden van de gevaarlijke goederen verrichten.
  •  De ondernemingen die de overslag van de weg, het spoor of de binnenwateren naar een andere vervoerswijze of vice-versa verrichten.

PROGRAMMA

De opdracht van de veiligheidsadviseur omvat onder meer:

  • De inachtneming van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen onderzoeken.
  • De onderneming adviseren over verrichtingen in verband met het vervoer van gevaarlijke goederen.
  • Een jaarlijks verslag opstellen dat op verzoek ter beschikking van de overheid gesteld wordt.
  • Elk incident of ongeval in verband met de gevaarlijke goederen analyseren.

METHODE

Wij voeren de taken van de ADR-veiligheidsadviseur extern uit.

DOELPUBLIEK

Alle ondernemingen van het land op wie de ADR-wetgeving en het K.B. van 05/07/2006 betreffende de veiligheidsadviseurs van toepassing is.

INTERVENTIEPLAATS

In de onderneming zelf.

Aanvraag offerte
CESI