DIENSTEN

Uitwerking van de evacuatieplannen

De onderneming begeleiden en helpen bij de uitwerking van de evacuatieplannen, mits naleving van de vereisten van Titel 3 van boek III van de welzijnswet betreffende brandpreventie op de werkplek.

DOELSTELLINGEN

De doelstelling van deze opdracht bestaat erin plannen uit te werken voor een snelle en efficiënte evacuatie bij een beginnende brand.

PROGRAMMA

  • Vereiste: De onderneming dient vooraf de plannen van het gebouw in PDF- of DWG-versie door te geven.
  • Verloop:
    • Plaatsbezoek met controle van de relevantie van de evacuatiewegen en de nooduitgangen.
    • Opmaak van de plannen.

METHODE

  • Opmaak van de plannen met de evacuatiewegen, nooduitgangen, verzamelpunten, gevaren, blusmiddelen, basisrichtlijnen bij brand.
  • In optie: plannen afdrukken, inkaderen en de kaders ophangen.

DOELPUBLIEK

Alle ondernemingen met minstens 1 werknemer en een vaste werkplek.

INTERVENTIEPLAATS

In de onderneming zelf.

Aanvraag offerte
CESI