58
Ergonomie

FEDRIS interventies voor preventieprogramma voor lage rugpijn in uw onderneming

Is een werknemer minstens 4 weken en hoogstens 6 maanden arbeidsongeschikt door een lage rugpijn als gevolg van rugbelastend werk? Dan kan hij in aanmerking komen voor ons revalidatieprogramma voor lage rugpijn als hij aan een aantal voorwaarden voldoet. Met dat programma willen we vermijden dat zijn arbeidsgerelateerde ziekte chronisch wordt. 

Het programma omvat enerzijds een rugrevalidatieprogramma van maximaal 36 sessies van 2 uur, anderzijds ergonomische maatregelen op de werkplek om de werkhervatting te vergemakkelijken. Voor het revalidatieprogramma moet u uw werknemer doorverwijzen naar de arbeidsgeneesheer. Die zal de procedure opstarten. Voor de ergonomische maatregelen moet u het initiatief nemen: u moet een ergonomische interventie laten uitvoeren door uw interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. U kunt daarvoor aanspraak maken op een financiële tussenkomst van Fedris.

De ergonomische interventie. Om een financiële tussenkomst van Fedris te krijgen, moet u 3 documenten aan Fedris bezorgen:

Dat moet u doen binnen de 6 maanden na de positieve beslissing van Fedris over de rugrevalidatie. De financiële tussenkomst bedraagt maximaal € 470 per werknemer. 

Om meer te weten: FEDRIS | Wetgeving

 

 

15/02/2019
CESI