58
Ergonomie

Preventie van de risico’s verbonden aan trillingen

De werkgever is verplicht de mechanische trillingen op het werk te analyseren. Vervolgens moet hij de werknemers die eraan blootgesteld worden, informeren en opleiden over de risico’s die ze lopen en over de veiligheidsmaatregelen die ze moeten volgen.

Het Koninklijk Besluit van 7 juli 2005 (vervangen door K.B. van 28.04.2017 tot vaststelling van boek V - Omgevingsfactoren en fysische agentia van de codex over het welzijn op het werk (B.S. 02.06.2017)) legt werkgevers op om aan de hand van een risicoanalyse mechanische trillingen op het werk vast te stellen. Als dat het geval is, moet u evalueren en, indien nodig, meten in welke mate werknemers blootgesteld worden aan dit risico. Deze voorschriften zijn een wezenlijk onderdeel van het dynamisch risicobeheersysteem.   

Informatie en opleiding
U bent ook verplicht de werknemers die blootgesteld worden, te informeren en op te leiden over de risico’s en de preventiemaatregelen die ze moeten respecteren. Deze preventie van risico’s verbonden aan trillingen geldt zowel voor hand-armtrillingen veroorzaakt door handwerktuigen, als voor lichaamstrillingen veroorzaakt door rollend materieel.

CESI stelt zijn team van ergonomen en ingenieurs met ervaring op het vlak van trillingen ter beschikking. Zij begeleiden u of voeren de risicoanalyse uit met behulp van de methodes die voorgesteld worden in de Sobane-strategie (Lichaamstrillingen en hand-armtrillingen, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg). 

23/01/2013
CESI