58
Ergonomie

Werken in hoge temperaturen

De normale temperatuur van ons lichaam bedraagt 37° C. Voor een goede werking van de cellen en dus om te kunnen overleven is het absoluut noodzakelijk dat deze temperatuur binnen aanvaardbare grenzen blijft. Wanneer het lichaam zich in een omgeving bevindt waar de temperatuur schommelt, zal het warmte moeten genereren (verhoging van het metabolisme) of verliezen (straling en transpiratie).

Overmatige warmte op de werkvloer kan een klimatologische (buitentemperatuur in de zomer) of technologische (industrie) oorsprong hebben.

Afhankelijk van het temperatuurniveau en het uitgevoerde werk zal de werknemer - vooral als hij niet geacclimatiseerd is - aan ongemakken en bepaalde risico's onderworpen zijn.

De eventuele risico's en preventieve acties die men in dergelijke situaties dient te ondernemen worden hier opgesomd.

De informatiefiche van het CEDIOB (update: 07.2018). 

 

 

 

24/07/2018
CESI