47
Gezondheid

Illegale middelen: het gebruik op de werkplek

Drugs zijn psychoactieve stoffen die de geestelijke activiteit, de waarnemingen en het gedrag wijzigen. Ze hebben een impact op de gezondheid en worden in alle lagen van de bevolking aangetroffen, inclusief de arbeidswereld. Dit rechtvaardigt de invoering van een preventief beleid in de onderneming.

Wanneer een werknemer illegale middelen gebruikt, kan de arbeidsgeneesheer preventief ingrijpen of de arbeidsgeschiktheid van de werknemer evalueren.

Om meer te weten: informatiefiche van het CEDIOB

 

26/09/2018
CESI