47
Gezondheid

Jongeren en stagiairs op het werk

In het Belgisch Staatsblad van 25.07.2016 verscheen een KB betreffende de bescherming van jongeren en stagiairs op het werk.

Dit nieuwe KB wijzigt :  

Het KB van 31.05.2016 tot wijziging van het KB van 03.05.99 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en tot wijziging van het KB van 21.09.2004 betreffende de bescherming van stagiairs.

BELANGRIJKE PUNTEN:  

Om meer te weten: Nota over de wetgeving (Zie: concordantietabel boek !)

 

 

Trefwoorden: 
25/07/2016
CESI