47
Gezondheid

Pilootproject inzake preventie van burn-out

In het KB van 07.02.2018 (B.S. 07.05.2018), gewijzigd bij het KB van 25.10.2018 (B.S. 30.10.2018), bepaalt Maggie De Block de modaliteiten voor een pilootproject met de bedoeling om werknemers met een burn-out of die bedreigd worden door een burn-out te begeleiden. 
 
De wetgevende nota van het CEDIOB bepaalt het toepassingsgebied van dit KB en de ondersteuning die voor deze personen wordt voorzien om hen toe te laten te blijven werken of snel het werk te hervatten.

Dit project wordt uitgewerkt door FEDRIS.

07/05/2018
CESI