47
Gezondheid

Tarifering EDPB - Het K.B. van 27.11.2015 !

Op 14 december 2015 is een reeds lang aangekondigd KB verschenen:

Het K.B. van 27.11.2015 tot wijziging van het K.B. van 27.03.1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk wat betreft de tarifering.

Deze herziening wordt van kracht op 1 januari 2016.

Het principe van een forfaitair bedrag per werknemer op basis van de NACE-code van de onderneming wordt bevestigd. Vanaf januari 2016 wordt het tarief dus niet meer bepaald door de onderworpenheid aan het gezondheidstoezicht.

 

 

 

Trefwoorden: 
14/12/2015
CESI