176
Veiligheid

Werken met een buitenlandse onderneming

Welke EDPB en welk gezondheidstoezicht voor gedetacheerde werknemers? 

Het is niet ongebruikelijk dat ondernemingen een beroep doen op buitenlandse onderaannemers om bepaalde werkzaamheden uit te voeren, met name op bouwwerven.

Wat zegt de arbeidswetgeving daarover? Moeten die ondernemingen aangesloten zijn bij een EDPB? Moeten zij hun werknemers onderwerpen aan gezondheidstoezicht zoals bepaald in de Codex over het welzijn op het werk? Een snelle juridische blik op de kwestie... 

 

 

14/02/2019
CESI