You are here

Psychosociale risico's

Psychosociale belasting wordt gedefinieerd als elke belasting van psychosociale aard (met betrekking tot de psychologie in de sociale sfeer) die haar oorsprong vindt in, of voorkomt naar aanleiding van de uitvoering van het werk en die schadelijke gevolgen heeft voor de lichamelijke of mentale gezondheid van de werknemers.

Ze kan veroorzaakt worden door slechte werkomstandigheden, conflicten, pesten en uit zich in symptomen zoals stress, depressie...

Contact 02 761 17 74

Nieuwe communicatie- en informatietechnologieën zijn alomtegenwoordig en dus gebeurt het dat mensen hiervan profiteren om geruchten over iemand te verspreiden of de reputatie van een persoon te bezoedelen via Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram...
Preventie van psychosociale risico’sDoelstellingenGrondig begrijpen wat verstaan wordt onder psychosociale risico’s.De wettelijke en operationele verantwoordelijkheid van de managers bij het voorkomen van psychosociale risico’s afbakenen.De...
Informatie over het wettelijke kader van de preventie van psychosociale risico’s op het werk.DoelstellingenToelichting over het wettelijke kader (KB van 17 mei 2007 - 10 april 2014).Programma Voorstelling van de wijzigingen en nieuwe bepalingen in...
THEMABeheersing van fysieke agressie. DOELSTELLINGENDeel «Communicatie»: faciliteren van het verwerven van basiskennis om verbale agressie te voorkomen en er efficiënt mee om te gaan.Deel «Fysiek»: het doel van de opleiding is om een instrument...
Diagnose en preventie van burn-out voor managers.Bewustmaking van de risicofactoren voor burn-out.Doelstellingen• Voortijdig burn-outs bij managers en kaderleden opsporen en bewezen gevallen van burn-out voorkomen.• Preventiemaatregelen voor burn-...

Meer

In tegenstelling tot het seizoen 2020-2021 dat in het teken stond van een acute gezondheidscrisis, kunnen we ons, met de geleidelijke versoepeling...
Trefwoorden
10/09/2021
CESI
De wet van 5 mei 2019 tot verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers, gepubliceerd in het Belgische Staatsblad van 22 mei 2019,...
29/05/2019
CESI
De ramadan is een heilige en feestelijke periode voor moslims. Deze maand van delen en genieten kan echter gevolgen hebben voor de veiligheid van de...
06/05/2019
CESI