You are here

Psychosociale risico's

Psychosociale belasting wordt gedefinieerd als elke belasting van psychosociale aard (met betrekking tot de psychologie in de sociale sfeer) die haar oorsprong vindt in, of voorkomt naar aanleiding van de uitvoering van het werk en die schadelijke gevolgen heeft voor de lichamelijke of mentale gezondheid van de werknemers.

Ze kan veroorzaakt worden door slechte werkomstandigheden, conflicten, pesten en uit zich in symptomen zoals stress, depressie...

Contact 02 761 17 74

Interventieniveau: Groep - IndividuInterventiepijler: Operationeel - People management Doelstellingen:Het fenomeen burn-out en de effecten ervan beter begrijpenPersoonlijke praktijken bepalen die kunnen leiden tot burn-out of het net kunnen...
Preventie van burn-out.Doelstellingen        De deelnemers helpen om het fenomeen en de effecten ervan beter te begrijpen Om een fenomeen goed te begrijpen, moeten we het duidelijk afbakenen.  Met een...
Supervisie/bijscholing voor vertrouwenspersonen.DOELSTELLINGENDe kennis over het wettelijke kader en de interventieprocedures uitdiepen en/of opfrissen.Om de principes en het kader van de interventies te begrijpen, moeten we ze eerst duidelijk...
THEMAStrijd tegen professionele uitputting of burn-out. DOELSTELLINGENBegeleiding van bedrijven en werknemers bij de bestrijding van burn-out. PROGRAMMAModulaire aanpak in functie van de realiteit en de doelstellingen van de onderneming....

Meer

In tegenstelling tot het seizoen 2020-2021 dat in het teken stond van een acute gezondheidscrisis, kunnen we ons, met de geleidelijke versoepeling...
Trefwoorden
10/09/2021
CESI
De wet van 5 mei 2019 tot verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers, gepubliceerd in het Belgische Staatsblad van 22 mei 2019,...
29/05/2019
CESI
De ramadan is een heilige en feestelijke periode voor moslims. Deze maand van delen en genieten kan echter gevolgen hebben voor de veiligheid van de...
06/05/2019
CESI