You are here

Psychosociale risico's

Psychosociale belasting wordt gedefinieerd als elke belasting van psychosociale aard (met betrekking tot de psychologie in de sociale sfeer) die haar oorsprong vindt in, of voorkomt naar aanleiding van de uitvoering van het werk en die schadelijke gevolgen heeft voor de lichamelijke of mentale gezondheid van de werknemers.

Ze kan veroorzaakt worden door slechte werkomstandigheden, conflicten, pesten en uit zich in symptomen zoals stress, depressie...

Contact 02 761 17 74

THEMAStrijd tegen professionele uitputting of burn-out. DOELSTELLINGENBegeleiding van bedrijven en werknemers bij de bestrijding van burn-out. PROGRAMMAModulaire aanpak in functie van de realiteit en de doelstellingen van de onderneming....
THEMAPreventie en beheer van (beginnende) burn-out in de onderneming. DOELSTELLINGENOp aanvraag van een manager:Begeleiden bij people management (het team op afstand beheren, werktempo, actief of passief absenteïsme, omgaan met emoties, het...
THEMALeren omgaan met stress. DOELSTELLINGEN• Het mechanisme van stress begrijpen en het verband leggen met situaties die de deelnemers meemaakten in hun specifieke professionele context.• Een collectieve denkoefening leiden rond dit thema.•...
THEMADe praatgroep als methode voor psychosociale interventie is een systeem dat een beperkte groep werknemers (maximaal 8 personen) samenbrengt rond een vooraf bepaald thema. De praatgroep wordt geleid door een preventieadviseur psychosociale...
 In het Staatsblad verscheen vandaag het koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico's. (K.B. vervangen door K.B. van 28.04.2017  tot vaststelling van Boek I - Algemene beginsele van de Codex over...

Meer

De wet van 5 mei 2019 tot verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers, gepubliceerd in het Belgische Staatsblad van 22 mei 2019,...
29/05/2019
CESI
Griep is een ernstige en besmettelijke virale infectie van de luchtwegen veroorzaakt door een influenzavirus. In het noordelijke halfrond komt deze...
Trefwoorden
15/05/2019
CESI
De ramadan is een heilige en feestelijke periode voor moslims. Deze maand van delen en genieten kan echter gevolgen hebben voor de veiligheid van de...
06/05/2019
CESI