You are here

Psychosociale risico's

Psychosociale belasting wordt gedefinieerd als elke belasting van psychosociale aard (met betrekking tot de psychologie in de sociale sfeer) die haar oorsprong vindt in, of voorkomt naar aanleiding van de uitvoering van het werk en die schadelijke gevolgen heeft voor de lichamelijke of mentale gezondheid van de werknemers.

Ze kan veroorzaakt worden door slechte werkomstandigheden, conflicten, pesten en uit zich in symptomen zoals stress, depressie...

Contact 02 761 17 74

Informatie over het wettelijke kader van de preventie van psychosociale risico’s op het werk.DoelstellingenToelichting over het wettelijke kader (KB van 17 mei 2007 - 10 april 2014).Programma Voorstelling van de wijzigingen en nieuwe bepalingen in...
Diagnose en preventie van burn-out voor managers.Bewustmaking van de risicofactoren voor burn-out.Doelstellingen• Voortijdig burn-outs bij managers en kaderleden opsporen en bewezen gevallen van burn-out voorkomen.• Preventiemaatregelen voor burn-...
CONTEXT:De professionele lockdown omwille van het coronavirus treft drie categorieën werknemers: zij die economisch werkloos werden, zij die op telewerk werden gezet en zij die fysiek op het werk bleven. Deze vragenlijst wil de impact meten van...
Opleiding in preventie en beheersing van verbale agressie van leerlingen/ouders.Doelstellingen              Faciliteren van het verwerven van basiskennis om verbale en fysieke...
DoelstellingenDe hiërarchische lijn en de werknemers helpen om:(Terugkerende) relationele problemen op te lossen:Het eens te worden over wederzijdse verwachtingenConflicten te voorkomenDe team spirit te bevorderen / herstellen…ProgrammaCoaching in...

Meer

De wet van 5 mei 2019 tot verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers, gepubliceerd in het Belgische Staatsblad van 22 mei 2019,...
29/05/2019
CESI
Griep is een ernstige en besmettelijke virale infectie van de luchtwegen veroorzaakt door een influenzavirus. In het noordelijke halfrond komt deze...
Trefwoorden
15/05/2019
CESI
De ramadan is een heilige en feestelijke periode voor moslims. Deze maand van delen en genieten kan echter gevolgen hebben voor de veiligheid van de...
06/05/2019
CESI