You are here

Psychosociale risico's

Psychosociale belasting wordt gedefinieerd als elke belasting van psychosociale aard (met betrekking tot de psychologie in de sociale sfeer) die haar oorsprong vindt in, of voorkomt naar aanleiding van de uitvoering van het werk en die schadelijke gevolgen heeft voor de lichamelijke of mentale gezondheid van de werknemers.

Ze kan veroorzaakt worden door slechte werkomstandigheden, conflicten, pesten en uit zich in symptomen zoals stress, depressie...

Contact 02 761 17 74

ThemaDe analyse van psychosociale risico’s verbonden met de Covid-19 crisis wil specifiek de psychosociale risico’s verbonden met deze bijzondere periode onder de loep nemen. In deze bijzondere context gaat de voorkeur naar kwalitatieve...
Informatie over het wettelijke kader van de preventie van psychosociale risico’s op het werk.DoelstellingenToelichting over het wettelijke kader (KB van 17 mei 2007 - 10 april 2014).Programma Voorstelling van de wijzigingen en nieuwe bepalingen in...
Een luister- en advieslijn voor werknemers met moeilijkheden op het werk in de huidige gezondheidssituatie. Thema’sWe beleven momenteel een extreme gezondheidssituatie. Elk van ons kreeg in verschillende mate te kampen met de lockdown, zowel...
Wet van 06.02.2007 tot wijziging van de wet van 04.08.1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de gerechtelijke procedures betreft (B.S. 06.06.2007)

Meer

De wet van 5 mei 2019 tot verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers, gepubliceerd in het Belgische Staatsblad van 22 mei 2019,...
29/05/2019
CESI
Griep is een ernstige en besmettelijke virale infectie van de luchtwegen veroorzaakt door een influenzavirus. In het noordelijke halfrond komt deze...
Trefwoorden
15/05/2019
CESI
De ramadan is een heilige en feestelijke periode voor moslims. Deze maand van delen en genieten kan echter gevolgen hebben voor de veiligheid van de...
06/05/2019
CESI