You are here

Psychosociale risico's

Psychosociale belasting wordt gedefinieerd als elke belasting van psychosociale aard (met betrekking tot de psychologie in de sociale sfeer) die haar oorsprong vindt in, of voorkomt naar aanleiding van de uitvoering van het werk en die schadelijke gevolgen heeft voor de lichamelijke of mentale gezondheid van de werknemers.

Ze kan veroorzaakt worden door slechte werkomstandigheden, conflicten, pesten en uit zich in symptomen zoals stress, depressie...

Contact 02 761 17 74

THEMALeren omgaan met stress tijdens de crisis. DOELSTELLINGENDe mechaniek van stress begrijpen en de link leggen met situaties in het beroepsen privéleven die deelnemers meemaakten in de context van Covid-19 en bij de werkhervatting.Begrijpen...
 THEMA :Specifieke supervisie voor vertrouwenspersonen in de huidige context van COVID DOELSTELLINGENDe sanitaire crisis heeft een impact op iedereen. Welke zijn de specifieke psychosociale risico’s en wat is de rol van de...
THEMALeren omgaan met stress. DOELSTELLINGEN• Het mechanisme van stress begrijpen en het verband leggen met situaties die de deelnemers meemaakten in hun specifieke professionele context.• Een collectieve denkoefening leiden rond dit thema.•...
Interventieniveau: Groep - IndividuInterventiepijler: Operationeel - People management Doelstellingen:Het fenomeen burn-out en de effecten ervan beter begrijpenPersoonlijke praktijken bepalen die kunnen leiden tot burn-out of het net kunnen...
THEMAConflictpreventie en -beheersing. DOELSTELLINGEN• Opfrissen of verbeteren van de kennis over technieken voor conflictpreventie.• Ontwikkelen van vaardigheden voor analyse en diagnose van conflicten.• Identificeren van de eigen reacties, de...

Meer

In tegenstelling tot het seizoen 2020-2021 dat in het teken stond van een acute gezondheidscrisis, kunnen we ons, met de geleidelijke versoepeling...
Trefwoorden
10/09/2021
CESI
De wet van 5 mei 2019 tot verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers, gepubliceerd in het Belgische Staatsblad van 22 mei 2019,...
29/05/2019
CESI
De ramadan is een heilige en feestelijke periode voor moslims. Deze maand van delen en genieten kan echter gevolgen hebben voor de veiligheid van de...
06/05/2019
CESI